Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
Znajdź wydarzenie wybierz odbiorcę, miejsce oraz rodzaj wydarzenia, które Cię interesuje
Odmrażanie zajęć cyklicznych w GOK Lesznowola (08-06-2020)


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż od 8 czerwca 2020 roku nastąpi odmrożenie niektórych zajęć cyklicznych w placówkach GOK Lesznowola (wytyczne o możliwej ilości osób poniżej):

 • zajęcia muzyczno-wokalne indywidualne lub w małych grupach
 • zajęcia plastyczne, ceramiczne i rękodzielnicze
 • próby niektórych zespołów

Zmienia się plan - dni i godziny zajęć. O dokładnych dniach i godzinach  opiekunowie świetlic poinformowali telefonicznie osoby  chcące kontynuować zajęcia, w których dotąd (przed ogłoszeniem pandemii) brały udział. Nie prowadzimy zapisów nowych osób.

UWAGA: Zajęcia taneczno-ruchowe dla wszystkich grup wiekowych, Kluby, UTW oraz zajęcia dla Seniorów nie zostają jeszcze wznowione - aż do odwołania.

 

Uczestnictwo w zajęciach oraz przebywanie w placówkach GOK objęte jest ścisłymi zasadami reżimu sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i informacjami.

Regulamin zajęć GOK Lesznowola w reżimie sanitarnym
Oświadczenie zgody na reżim sanitarny

 

Procedury szczegółowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
oraz filii w GOK Lesznowola  w okresie epidemii wg powyższych wytycznych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 1. Procedury obejmują następujące placówki świadczące usługi kulturalne:
 •  Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Lesznowoli, ul. Nowa 6, Stara Iwiczna
 •  Filia GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2
 •  Filia GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej, ul. Zimowa 25c
 •  Filia GOK Lesznowola w Magdalence, ul. Lipowa 28
 • Filia GOK Lesznowola w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 23
 • Filia GOK Lesznowola w Łazach, ul. Przyszłości 8
 • Filia GOK Lesznowola we Władysławowie, ul. Wojska Polskiego 64

 

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli wraz z filiami  będą działały przez 5 dni w tygodniu (bez soboty), w czasie zgodnym z Regulaminem Pracy wg harmonogramów zajęć każdej z placówek GOK Lesznowola.
   
 2. Zajęcia planowane w placówkach GOK Lesznowola:

- indywidualne: gra na pianinie, gra na gitarze, wokalne
- grupowe: plastyczne, ceramiczne, wokalne, rękodzielnicze

będą odbywały się wg norm obowiązującego reżimu sanitarnego, czyli uczestnicy w maseczkach będą zajmować miejsca w odpowiednich odległościach min. 2 m od siebie, co tyczy zajęć indywidualnych oraz grupowych. Po każdych zajęciach indywidualnych oraz grupowych odbędzie się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczenia.

 1. Dopuszczalna liczba osób podczas grupowych spotkań oraz zajęć cyklicznych i warsztatowych - artystycznych w danych placówkach i salach będzie określona wg metrażu oraz zamieszczona jako informacja przy drzwiach wejściowych oraz przy wejściu do każdej z sal wg wyliczeń zamieszczonych poniżej.
   

Wymiary sal w placówkach GOK Lesznowola oraz wyliczenia możliwości maksymalnej ilości przebywających w nich osób jednocześnie:

 • Siedziba GOK Lesznowola w Starej Iwicznej:
  Sala teatralna – 85m2  - max 8 osób
  Galeria OKNO – 42 m2 – max 4 osoby
   
 •  Filia GOK Lesznowola w Mysiadle:
  Sala teatralna – 96 m2 – max 9 osób
  Pracownia plastyczna – 40 m2 – max 4 osoby
  Galeria PASAŻ – 70 m2 – max 7 osób
  Pomieszczenie obok biurowego – 15 m2 – max 2 osoby
   
 •  Filia GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej:
  Sala na dole 47 m2 – max 4 osób
  Sala na górze 42m2 – max 4 osoby
  Mniejsze pokoje poniżej 10 m2 – max 1 osoba
   
 •  Filia GOK Lesznowola w Magdalence:
  Sala główna – 81 m2 – max 8 osób
  Sala - 15 m2 – max 2 osoby
  Sala – 5 m2 – max 2 osoby
  Sala na dole – 20 m2 – max 2 osoby
   
 • Filia GOK Lesznowola w Wólce Kosowskiej:
  Sale – 23m2, 21m2, 22m2po max 2 osoby
   
 • Filia GOK Lesznowola w Łazach:
  Sala – 200m2 – max 20 osób
  Pokój – 26 m2 – max 2 osoby
   
 • Filia GOK Lesznowola we Władysławowie "Galeria Na Górce":
  Sala – 40 m2 – max 4 osoby

 

Poczekalnie, szatnie, toalety, biurka - zasady użytkowania wg reżimu sanitarnego

 1. We wszystkich placówkach GOK Lesznowola nie będzie możliwości korzystania z tzw. poczekalni, czyli rodzice przyprowadzający dziecko na zajęcia nie będą mogli czekać na nie w placówce. Miejsca siedzące w korytarzach służące do czekania zostaną usunięte, a informacja będzie zamieszczona przy drzwiach wejściowych. Nie będzie również możliwości korzystania z szatni publicznej.
   
 2. Wszystkie placówki GOK Lesznowola zostaną wyposażone w osłony z pleksi (przynajmniej jedna na biurko opiekuna świetlicy) i środki dezynfekujące. Środki do dezynfekcji służą również do odkażania lady (biurka), klamek, włączników, klawiatur i myszek, oparć krzeseł, uchwytów i innych przedmiotów, które powinny być na bieżąco dezynfekowane. Podłogi zostaną oznaczone taśmą, określając zachowanie bezpiecznych odległości.
   
 3. Środki dezynfekujące ręce będą umieszczone przy drzwiach wejściowych do każdej z placówek oraz w toaletach. We wszystkich toaletach zapewnione jest mydło w płynie, jednorazowe ręczniki papierowe oraz toaletowe środki higieniczne (papier toaletowy), o co dba opiekun danej filii. Toalety, krany, kurki, lustra oraz kosze na śmieci będą dezynfekowane po każdym wychodzącym.
   
 4. Po każdych zajęciach będzie obowiązek dezynfekowania powierzchni „dotykowych” oraz wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń. W niektórych filiach GOK Lesznowola (Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Mysiadło) znajduje się klimatyzacja lecz nie będzie używana.
   
 5. Wszyscy pracownicy biura, obsługi oraz instruktorzy etatowi otrzymają następujące  środki ochrony indywidualnej:
 • maseczki wielokrotnego użytku (przynajmniej 2 na osobę)
 • rękawiczki jednorazowe (przynajmniej 2 pary dziennie)
 • przyłbice izolujące (dla pracownika)

Instruktorzy współpracujący oraz uczestnicy zajęć mają obowiązek zapewnienia sobie powyższych zabezpieczeń.

 

Zasady pracy i uczestnictwa w zajęciach:

 1. Na stanowiskach należy zachować między pracownikami odległość przynajmniej 1,5 metra.
   
 2. Pracownicy oraz uczestnicy zajęć  przed wejściem do obiektu GOK powinni zdezynfekować ręce, bądź posiadać własne rękawiczki, o czym informują plakaty powieszone przy wejściach. Przebywający w placówce GOK Lesznowola zobowiązani są do noszenia maseczek. GOK Lesznowola zapewni środki do dezynfekcji rąk (mydło oraz płyny dezynfekujące), dostępne przy drzwiach wejściowych oraz w na bieżąco dezynfekowanych toaletach. Przed punktem obsługi, w miejscu stanowiska opiekuna filii, uczestnicy zajęć oraz petenci będą zobowiązani zachować dystans wyznaczony przez specjalną linię.
   
 3. Regulamin Uczestnictwa w Zajęciach Cyklicznych w GOK Lesznowola został dostosowany do aktualnych wytycznych epidemiologicznych.
   
 4. Informacja o zmianach w Regulaminach Uczestnictwa w Zajęciach Cyklicznych oraz nowych zasadach korzystania z placówek GOK Lesznowola będzie dostępna na stronie internetowej www.gok-lesznowola.pl, w mediach społecznościowych (Facebook) oraz w placówkach w formie plakatu.
   
 5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
  u pracownika/obsługi/klienta – ściśle wg wytycznych MKiDN
   
 6. Za wdrożenie i egzekwowanie obowiązujących procedur odpowiada Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli, a procedury obowiązywać będą do czasu ich odwołania.
   
 7. Sporządzono na podstawie Procedur wznawiania działalności domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce wg wytycznych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dn. 22.05.2020 r., dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury2?fbclid=IwAR3mNIcsPwPGCfS1I1DDXcAC_OXY52S6d-omYfKkPgOpFMAEfM0W7EzWzqI


     Uprzejmie informuję, iż niniejsze procedury i zasady zostały wdrożone po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Opinia ta pozwala wszcząć zawieszoną dotąd zajęciową działalność kulturalną na określonych, nowych zasadach.
 

Z wyrazami szacunku
Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli