Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
Status prawny

   Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.).
  • Statutu nadanego Uchwałą Rady Nr 511/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

  Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Lesznowola pod Nr 2.

  Zgodnie z art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Ośrodek jest finansowany  ze środków budżetu gminy, dotacji celowych, z dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prywatnych oraz innych źródeł. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Ośrodek sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

  Bezpośredni nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury sprawuje Wójt Gminy Lesznowola. Ośrodek podlega kontroli Rady Gminy sprawowanej przez Komisję Rewizyjną  na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

   Na czele Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Lesznowola zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.).