Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
Sprawozdanie z działalności GOK Lesznowola

Sprawozdanie  opisowe działań GOK Lesznowola za I półrocze 2021

 

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE
Z DZIAŁAŃ WYKONANYCH PRZEZ GOK LESZNOWOLA
za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOK LESZNOWOLA

   Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli jest samorządową instytucją kultury. Do zakresu działalności GOK wg. Statutu GOK należy:

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

 

PLACÓWKI GOK LESZNOWOLA NA TERENIE GMINY

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli obejmuje obsługą administracyjno-finansowo- księgową świetlice/filie GOK na terenie gminy Lesznowola:

1. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli  – zarządzające pracą wszystkich placówek -  filii (świetlic) GOK - znajduje się w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6. Biuro jest czynne codziennie w godz. 8.00 – 16.00, w poniedziałki 8.00 – 17.30.
2. Filia GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2
3. Filia GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 60 (zmiana wcześniejszej lokalizacji)
4. Filia GOK Lesznowola w Magdalence (CIS), ul. Lipowa 28 – parter
5. Filia GOK Lesznowola w Łazach II, ul. Przyszłości 8
6. Filia GOK Lesznowola w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 23
7. Filia GOK Lesznowola we Władysławowie, ul. Wojska Polskiego 64 

W tym czasie GOK działał też w świetlicy OSP Mroków (Zespół Piosenki Biesiadnej Mrokowiacy) i OSP Nowa Wola (Zespół Śpiewaczy Tęcza).

 

WYKAZ ZAJĘĆ CYKLICZNYCH ORAZ MIEJSC W GMINIE LESZNOWOLA
W KTÓRYCH PROWADZONE BYŁY ZAJĘCIA CYKLICZNE GOK

   Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli przeprowadził zajęcia cykliczne o charakterze kulturalno-artystycznym w świetlicach GOK na terenie gminy Lesznowola i działał też
w świetlicy OSP Mroków i OSP Nowa Wola.

Miejsca i wykaz przeprowadzonych zajęć w placówkach GOK Lesznowola oraz w świetlicach OSP na terenie Gminy Lesznowola:

1. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli  w Starej Iwicznej: próby zespołów Big Band dla Frajdy oraz Chóru GOSPELTRAIN

2. Filia GOK Lesznowola w Mysiadle: ceramika, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach klawiszowych, malarstwo dla dorosłych, zakątek artysty (zajęcia plastyczne z elementami historii sztuki), rysunek, rękodzieło.

3. Filia GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej: zajęcia rozpoczną się jesienią

4. Filia GOK Lesznowola w Magdalence (CIS): nauka gry na gitarze, próby Zespołu Kameralnego OKTAWA

5. Filia GOK Lesznowola w Łazach II: nauka gry na instrumentach klawiszowych, teatralne, próby Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej

6. Filia GOK Lesznowola w Wólce Kosowskiej: rysunek, papieroplastyka, ceramika

7. Filia GOK Lesznowola we Władysławowie „Galeria Na Górce”: ceramika, rękodzieło

oraz

Świetlica OSP w Mrokowie: próby Zespołu Piosenki Biesiadnej MROKOWIACY
Świetlica OSP w Nowej Woli: próby Zespołu Śpiewaczego TĘCZA

Zajęcia ruchowe i taneczne w miarę możliwości zostaną wznowione od nowego roku kulturalnego, we wrześniu. Nie zostały przeprowadzone ze względu na obostrzenia pandemiczne oraz na małe zainteresowanie potencjalnych uczestników zajęć w okresie przedwakacyjnym.

 

WYDARZENIA KULTURALNE OTWARTE

   Gminny Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu zorganizował  lub współorganizował
dla mieszkańców następujące wydarzenia kulturalne o charakterze otwartym, stacjonarnym oraz wirtualnym, finansowanych z GOK lub współfinansowanych  ze środków współorganizatorów - innych instytucji lub sołeckich. W wydarzeniach stacjonarnych wzięło udział ok. 705 osób.

Festyny, pikniki, imprezy plenerowe:
1. Dzień Dziecka sołectwa Podolszyn pn. "Piraci z Podolszyna" na boisku w Podolszynie. Działania z GOK: warsztaty plastyczne oraz animacje ruchowe.
2. Piknik Rodzinny i kino plenerowe na błoniach w Lesznowoli. Działania z GOK: warsztaty plastyczne i wicia wianków. Organizatorzy: Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, Centrum Sportu w Gminie Lesznwola oraz Sołtys i Rada Sołecka Lesznowoli. Współorganizator - "Delikatesy Motylek"

Wydarzenie charytatywne:
1. „Sportowy piknik charytatywny – Pomagamy wygrywamy” - lesznowolska akcja charytatywna zorganizowana przez Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola wraz z jednostkami, w tym z GOK Lesznowola. Działania z GOK: scena, warsztaty plastyczne, ceramiczne, wplatanie warkoczyków, tatuaże, obrazy na aukcję, gadżety na Loterię Fantową Koło Fortuny, koncert Big Bandu dla Frajdy.

Koncerty:
1. Wirtualny Koncert z okazji Dnia Kobiet wykonali Ava Rubin i Grzegorz Toporowski. Emisja koncertu na fanpage i YT GOK Lesznowola.
2. Wirtualny Wiosenny Koncert Jazzowy w wyk. Oli Błachno. Emisja koncertu na fanpage
i YT GOK Lesznowola.

Wernisaże/ Wystawy w Galerii PASAŻ w Mysiadle, w Galerii Wystaw Artystycznych OKNO w St. Iwicznej ekspozycje malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, sztuki ludowej itd.
Więcej w dziale V pt. „GALERIE ARTYSTYCZNE I INNE MIEJSCA EKSPOZYCYJNE
W GOK”
 

Spektakle teatralne:

  1. Wirtualne inscenizacje emitowane na fanpage, stronie internetowej i na YouTube GOK Lesznowola w wyk. Teatru Telimena pod kier. Anity Kochanowskiej-Cydzik: „Wiadomości od Miłości” oraz z cyklu baśni H.C. Andersena: „Calineczka”, „Bociany”, „Ślimak i Krzak Róży”, „Gryka”.
  2. Bajkowe Niedziele - teatrzyki dla dzieci – 4 wirtualne na fanpage oraz YouTube GOK oraz 1 plenerowa w Nowej Iwicznej.


Wydarzenia patriotyczne:
1. Kameralna uroczystość z okazji 79. rocznicy rozstrzelania więźniów Pawiaka na wzgórzach Magdalenki. Godz. 14.00 - Msza Święta w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Magdalence, następnie złożenie kwiatów w Miejscu Pamięci z magdaleńskim lesie.
 

Konkursy:
- plastyczne – „Laurka czułostka” – konkurs dla dzieci z ok. Dnia Babi i Dziadka
- fotograficzne: Wirtualny konkurs pt. „Flaga Polski 2021”– na Facebook na fanpage GOK Lesznowola  oraz ogłoszenie IV edycji konkursu fotograficznego „Kolory mojego lata 2021”
 

Wykłady i prelekcje:
- wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (emitowane w środy i czwartki na zamkniętej grupie pn. „Lesznowolscy Studenci UTW” na Facebook)
- Klub Podróżnika – wykłady i prelekcje w wyk. podróżników. W tym czasie odbyły się 3 spotkania wirtualne (Fb i YT) oraz po zdjęciu obostrzeń jedno fizyczne w filii GOK w Mysiadle.

Warsztaty okolicznościowe (stacjonarne, po zdjęciu obostrzeń):
1. Familijne warsztaty florystyczne plenerowe - Ogród w słoiku z okazji Dnia Mamy – w Nowej Iwicznej i Magdallence.
2. Warsztaty stolarskie z okazji Dnia Taty – w Mysiadle.

Kulturalnie – wirtualnie:
Podczas zamknięcia dla uczestników zajęć placówek GOK Lesznowola na fanpage GOK Lesznowola pojawiały się posty przygotowywane przez instruktorów GOK, umożliwiające domową naukę wykonywania prac ceramicznych, malarskich, papieroplastycznych oraz rękodzielniczych. Na fanpage GOK w tym czasie zostało opublikowanych takich 127 warsztatów.


 

GALERIE ARTYSTYCZNE I INNE MIEJSCA EKSPOZYCYJNE W GOK

    Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli posiada trzy galerie artystyczne, w których cyklicznie odbywają się wystawy malarstwa, tkactwa, sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego amatorów oraz artystów profesjonalnych. Odbyte w tym czasie wystawy:

- Galeria Na Górce, Władysławów ul. Wojska Polskiego 64 – ceramiczna ekspozycja stała

- Galeria Wystaw Artystycznych OKNO w Siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej,
ul. Nowa 6:

1. „Kobiece Światoprzestrzenie 2021”. Ogólnopolska Wystawa Malarstwa – bez wernisażu, prezentowana przede wszystkim wirtualnie ze względu na pandemię. Po zdjęciu obostrzeń wystawę można było oglądać w miejscu ekspozycji.


- Galeria PASAŻ, Mysiadło, ul. Topolowa:
1. Wystawa artystyczna Joanny Jagodzińskiej – malarstwo, ceramika, tkactwo – bez wernisażu, prezentowana tylko wirtualnie ze względu na pandemię

Oprócz powyższych ekspozycja wyłącznie wirtualnej wystawy (bez wieszania ekspozycji na ścianach, forma fotograficzna):
1. Wirtualna dziecięca wystawa pokonkursowa "Anioły jak z bajki"

Łącznie w I półroczu odbyły się 3 wystawy zorganizowanych przez GOK Lesznowola.

 

PROMOCJA GMINY POPRZEZ PROMOWANIE DZIAŁAŃ KULTURALNYCH
W GOK LESZNOWOLA ORAZ PROMOCJA GMINY LESZNOWOLA

     Promocja Gminy Lesznowola oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli polega na promowaniu i informowaniu o wydarzeniach przyszłych i  przeszłych a także na zamieszczaniu pisaniu artykułów i dystrybucji plakatów, które rozwieszane są w formie papierowej na tablicach sołeckich (nie wszystkich sołectw – wg życzenia sołtysów) oraz w placówkach GOK i Urzędzie Gminy, zamieszczane ich w formie cyfrowej na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli: www.gok-lesznowola.pl, na GOK-owskim Facebook-u. Publikowanie plakatów wydarzeń większych w lokalnych gazetach oraz wysyłanie gminnych SMSów, GOK-owskich newsletterów a także archiwizowanie dokumentacji  wydarzeń, publikowaniu fotografii - relacji wydarzeń minionych w Internecie.

    Promocja polega również na braniu udziału we współorganizacji oraz dofinansowywaniu ważniejszych wydarzeń gminnych, powiatowych i ogólnokrajowych (festiwale, wystawy, inne duże wydarzenia kulturalne o szerokim zasięgu).

W powyższym okresie, ze względu na odwoływanie wydarzeń kulturalnych w całym kraju,  GOK Lesznowola nie dofinansowywał żadnych działań zewnętrznych w celach promocyjnych.

 

KWARTALNIK GOK LESZNOWOLA
PT.  „PUZDERKO KULTURALNE”


    W omawianym okresie Gminny Ośrodek Kultury ze względu na oszczędności a także z powodu stałych, codziennych publikacji postów o działaniach GOK na Facebook i stronie www.gok-lesznowola.pl nie wydał żadnego numeru kwartalnika pt. „Puzderko Kulturalne”. W przyszłości planowane jest jego wznowienie.

 

PRACA GOK LESZNOWOLA
W OKRESIE KONIECZNEGO ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ
ZAWIESZENIA ORAZ OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI

    Ze względu na zagrożenie koronawirusem i wszelkie odgórne obostrzenia do 20.05.2020 działalność stacjonarna w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli była zawieszona. Placówki GOK Lesznowola na terenie gminy, z wyjątkiem siedziby GOK w Starej Iwicznej, były zamknięte.

W tym okresie GOK Lessznowola skupił się na działalności wirtualnej w sieci - na fanpage i na YouTube GOK Lesznowola. Większość pracowników GOK Lesznowola pracowała zdalnie, otrzymując od dyrektor zadania i wykonując je w domu, podobnie jak w roku ubiegłym w okresach zawieszenia działalności ośrodków kultury w kraju.

    Codziennie tworzone posty na Facebook z warsztatami plastycznymi, ceramicznymi i rękodzielniczymi aktywizowały uczestników GOK-owskich zajęć i zachęcały do tego, aby dzięki wirtualnym warsztatom mogli tworzyć w domowym zaciszu prace podobne tym, które zazwyczaj tworzyli na zajęciach.

    Polegało to na wstawianiu albumów zdjęć wraz z dokładnymi opisami, dzięki którym instruktorzy GOK Lesznowola uczyli jak malować obrazy i rysować (pejzaże, portrety, martwą naturę), tworzyć dzieła ceramiczne z gliny, rękodzielnicze (biżuteria, filcowanie, zdobienie ubrań itd.) czy innych dziedzin sztuki.

Instruktorzy GOK Lesznowola, wykonując wszystko w domu, fotografowali, opisywali i przesyłali do biura GOK w celu ich publikacji. Plastycy rysowali również kolorowanki dla dzieci, wstawiane także na Facebook.

  

    Powyższe działania internetowe w ramach GOK-owskiej akcji „Kulturalnie – wirtualnie” cieszyły się wśród mieszkańców dużą popularnością i a także ich sympatią, o czym świadczyła ilość reakcji i komentarzy pod danymi postami.

    Od 21.05.2021 r. nastąpiło częściowe odmrożenie niektórych zajęć cyklicznych w placówkach GOK Lesznowola, takie jak: zajęcia muzyczno-wokalne indywidualne lub w małych grupach, zajęcia plastyczne, ceramiczne i rękodzielnicze. Sukcesywnie zaczęły odbywać się próby zespołów Big Band Dla Frajdy, Zespołu Piosenki Biesiadnej MROKOWIAY, Kameralnego Zespołu OKTAWA, Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej, Zespołu Śpiewaczego TĘCZA oraz Chóru GOSPELTRAIN.

    Wszystkie powyższe zajęcia, prowadzone były w surowym reżimie sanitarnym, o czym informował uczestników zajęć Regulamin zajęć i spotkań kulturalnych, sporządzony na podstawie Procedur wznawiania działalności domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce wg wytycznych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dn. 22.05.2020 r., który został zaakceptowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piasecznie z/s w Chylicach.

   Regulamin jasno określa procedury szczegółowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli oraz filii w GOK Lesznowola  w okresie epidemii i dotyczy sposobu zachowywania wszelkich środków ostrożności między innymi takich jak dezynfekcja, maseczki, przyłbice, odstępy między ludźmi, a także jasno określone pozwolenia na przebywanie możliwej ilości osób w danych salach GOK ze względu na  metraż tych sal.

 

Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola