Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
Znajdź wydarzenie wybierz odbiorcę, miejsce oraz rodzaj wydarzenia, które Cię interesuje
Ogólnopolski konkurs literacki na opowiadanie surrealistyczne (22/01/2018 - 26/01/2018)


    W dniu 29 listopada 2017 r. ogłoszony został Ogólnopolski konkurs literacki na opowiadanie surrealistyczne inspirowany obrazem pt. "Zabawki" autorstwa polskiego surrealisty Zbigniewa Wiśniewskiego, skierowany do osób dorosłych. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Konkurs objęty jest patronatem Wójta i Samorządu Gminy Lesznowola. Termin składania prac minął 26 stycznia 2018 r.

      W dniu 06.02.2018 r. Komisja Konkursowa w składzie: Kinga Facon – pisarka, Anna Chachuła – polonistka,  Jan Drewicz – malarz i Prezes Związku Artystów Plastyków pracowała nad wyłonieniem laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na opowiadanie surrealistyczne inspirowane obrazem pt. "Zabawki" autorstwa Zbigniewa Wiśniewskiego.

    Głęboko podziwiamy znakomitych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu literackiego na opowiadanie surrealistyczne za podjęcia się tak trudnej literackiej podróży po labiryntach skojarzeń i serdecznie gratulujemy wspaniałej wyobraźni oraz lekkiego pióra!

      Poznajmy laureatów konkursu:

Nagrodzone opowiadania zamieszone są przy nazwiskach laureatów w plikach pdf. Będzie je można również przeczytać w 26 numerze kwartalnika GOK Lesznowola pn. "Puzderko Kulturalne".

Protokół pokonkursowy w pliku do pobrania

     Podanie lokat oraz rozdanie nagród i wyróżnień wraz z odczytaniem opowiadań odbyło się 11.02.2018 o godz. 18.00 podczas - wernisażu wystawy malarstwa surrealistycznego Zbigniewa Wiśniewskiego (pod linkiem relacja i zdjęcia z wieczoru). Miejsce: Galeria Wystaw Artystycznych OKNO w Siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6.

 

Więcej informacji, obraz "Zabawki" Zbigniewa Wiśniewskiego i regulamin poniżej.

Rozmowa z autorem na temat obrazu "Zabawki" tutaj
Fanpage artysty malarza Zbigniewa Wiśniewskiego tutaj

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO NA OPOWIADANIE SURREALISTYCZNE:

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Konkurs objęty jest patronatem Wójta i Samorządu Gminy Lesznowola.

2. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończony 18 rok życia.

3. Celem Konkursu jest poszukiwanie indywidualności twórczych oraz kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce poprzez zainspirowanie konkretnym obrazem o tematyce surrealistycznej. Głównym założeniem  jest wyrażenie  percepcji wewnętrznej. Pod uwagę brane będą przede wszystkim bogactwo wyobraźni twórczej, walory artystyczne i estetyczne pracy literackiej, indywidualne podejście do tematu, oryginalność, ale także forma opowiadania.

4. Opowiadanie powinno być zainspirowane obrazem pt. "Zabawki" autorstwa Zbigniewa Wiśniewskiego, tematycznie dotykającego pogranicza jawy i snu, fantazji lub halucynacji, co objawia się odsunięciem od realnego racjonalizmu.

5. Opowiadanie nie może przekroczyć 2 stron wydruku A4, wymagana czcionka - ARIAL 12.

6. Nie dopuszcza się do konkursu prac literackich wcześniej publikowanych lub nagradzanych w innych konkursach. Prace, które nie spełniają tego warunku, będą dyskwalifikowane.

7. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedno opowiadanie.

8. Należy przygotować trzy koperty: jedną kopertę A4, zaadresowaną na adres GOK Lesznowola, w której należy umieścić dwie mniejsze koperty opisane "a" i "b":
- w kopercie "a" należy umieścić wydruk opowiadania
- w kopercie "b" należy umieścić płytę CD z nagranym opowiadaniem w pliku programu Word (doc. lub docx.) oraz kartkę z danymi autora:
a/  imię i nazwisko oraz wiek
b/  godło (tj. pseudonim)
c/  telefon kontaktowy i adres e-mail
d/  dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

Praca konkursowa (opowiadanie) oraz obie mniejsze koperty ("a" i "b") muszą być oznaczone godłem (tj. pseudonimem autora np. „Wierzba”).

9. Termin składania prac mija 26 stycznia 2018 r. (liczy się data dostarczenia do siedziby organizatora konkursu). Prace należy składać w siedzibie GOK Lesznowola lub nadesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Kultury  w Lesznowoli
Stara Iwiczna, ul. Nowa 6
05-500 Piaseczno

z dopiskiem na kopercie Konkurs Literacki„Opowiadanie surrealistyczne”.  Prace nie będą zwracane.

10. Specjalnie powołane jury oceni prace i wyłoni zwycięzców.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli www.gok-lesznowola.pl w dziale Wydarzenia/ Konkursy i przeglądy/ Ogólnopolski konkurs literacki na opowiadanie surrealistyczne.

12. Wyniki konkursu organizator poda na stronie internetowej www.gok-lesznowola.pl w dziale jak powyżej. Laureaci zostaną także powiadomieni o wynikach drogą mailową lub telefonicznie najdalej trzy dni przed uroczystością rozdania nagród. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się 11.02.2018 r. o godz. 18.00 podczas wernisażu wystawy malarstwa surrealistycznego Zbigniewa Wiśniewskiego, który uświetniony zostanie wieczorkiem literackim i odczytaniem przez laureatów wybranych nagrodzonych prac. Uroczystość będzie miała miejsce w Galerii Wystaw Artystycznych w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6.

13. Wybrane prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK Lesznowola oraz w kwartalniku „Puzderko Kulturalne”. 

14. Zastrzega się, że złożenie pracy konkursowej jest jednocześnie zgodą na nieodpłatną publikację tekstów w całości lub we fragmentach przez GOK Lesznowola.

15. Opiekunem konkursu jest Anna Piekutowska, tel. 22 757 92 09 lub 504 192 208, e-mail: anna.piekutowska@gok-lesznowola.pl

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach Regulaminu, jeśli zajdzie taka konieczność.

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
Jolanta Walentyna Sobolewska

 

Regulamin w pliku do pobrania tutaj